Leidinggevenden in de technische sector staan 1-0 achter

19 november 2022

Opinieartikel Cobouw oktober 2022

 

De bouw- en infrasector is nog altijd heel masculien gedreven. Dit zie je ook terug in het leiderschap. Hiërarchie, cijfers en brandjes blussen is waar het om gaat. Ook de vrouwen in deze sector vertonen masculien gedrag. Tegelijkertijd vraagt de jongere generatie echt om nieuw leiderschap. Leiderschap veel meer vanuit feminiene waarden; gericht op samenwerking, gelijkwaardigheid en lange termijn.

 

Je voelt aan alle kanten dat het hapert en schuurt binnen organisaties waar enkel gestuurd wordt vanuit traditioneel leiderschap, vanuit ego gedreven leiderschap. Leiders die roepen dat de jongeren het moeten doen op de manier zoals zij het ook geleerd hebben. Leiders die geen tegenspraak dulden. Leiders die lange dagen maken, in het weekend werken en dat ook van hun medewerkers verwachten. Want zo doen we het hier nou eenmaal.

 

Laten we wel wezen, binnen de technische sector kunnen de leiders nogal eigenwijs zijn. Strak vasthouden aan hun eigen ideeën en liever geen veranderingen. Sterk op de inhoud en oplossingsgericht. Jezelf kwetsbaar opstellen is not done. Macht, status en het spel spelen. Gewoon hard werken en doorgaan. En voor hun medewerkers geldt hetzelfde. Schouders eronder en niet piepen!

 

Het wordt als normaal gezien. Of je nou man of vrouw bent, dat maakt niet uit want de vrouwelijke leiders vertonen veelal hetzelfde gedrag. Omdat ze anders niet gezien en gehoord worden. Omdat je binnen deze sector je mannetje moet staan. Iedereen heeft zowel masculiene als feminiene eigenschappen in zich. Het ene komt enkel meer naar voren dan het andere.

 

Het is ook niet gek wanneer je bedenkt dat de wereld al duizenden jaren vanuit masculiene waarden gestuurd wordt. Neemt niet weg dat deze tijd echt om ander leiderschap vraagt. Dat de jongere generaties dit af lijken te dwingen. Die hebben namelijk niets met hiërarchie, die vinden zichzelf gelijkwaardig aan ieder ander. Niet gelijk, wel gelijkwaardig als mens. Ze willen allemaal veel meer balans tussen werk en privé. Ze werken om te leven en niet andersom. Ze willen allemaal iets met duurzaamheid, iets betekenen voor de wereld. Dit zijn allemaal waarden die als feminien bestempeld worden.

 

Traditioneel leiderschap is funest als het gaat om de lange termijn en behoud van je goede medewerkers. Als het leiderschap niet verandert, heb je binnen no time mensen thuis zitten met een burn-out of je verliest je medewerkers (en daarmee het kapitaal van je organisatie). Het gevolg is verlies van je klanten en teruglopende resultaten.

 

Termen als high-performance teams, talentmanagement, duurzame inzetbaarheid, werkgeluk vliegen je om de oren. Het gaat allemaal niet werken wanneer er niets in het leiderschap van een organisatie verandert. Wanneer het management binnen een organisatie bewust wordt van hun eigen rol in het geheel, gaat werken aan persoonlijk leiderschap, inzicht krijgt in hoe het anders kan en moet, dán komt er iets in beweging.

 

Het vraagt om leiders die ruimte bieden aan wendbare teams met een proactieve houding, die kritisch nadenken en niet bang zijn om feedback te geven. Het vraagt een type leider die in staat is vanuit zelfreflectie het gesprek aan te gaan met zijn/haar medewerkers, te acteren vanuit zijn/haar hoofd, buik én hart zodat duurzame beslissingen genomen worden en problemen effectief en bij de kern worden aangepakt, met blijvend resultaat.

 

Het vraagt om een combinatie van feminiene én masculiene eigenschappen. Leidinggeven aan anderen vraagt leidinggeven aan jezelf en dat is wat veel leiders vergeten. Wanneer een leider zich niet bewust is van zijn eigen kwaliteiten en valkuilen en ook niet bewust is van waarom hij doet wat hij doet, is het heel lastig om een ander wel juist te reflecteren. Want wie zegt dat jouw waarheid dé waarheid is? Ongeveer 90% van je gedachten heb je iedere dag en meer dan 90% van je gedachten is feitelijk niet waar. Ja, zo kan je makkelijk je eigen waarheid creëren. Zeker wanneer je ook nog mensen om je heen hebt die jouw waarheid beamen. Kijk maar eens naar wereldleiders! Wie geeft hen een weerwoord, wie houdt ze een spiegel voor, wie vertelt ze dat er ook een andere waarheid is?

 

Soft skills zijn voor de meeste leidinggevenden in de technische sector juist de hard skills. Het vraagt namelijk een pas op de plaats. Het vraagt jezelf kennen. Het vraagt zelfreflectie en dat kan allemaal best spannend zijn. En toegeven dat iets spannend is, dat doen we niet. Dan gaat je kop eraf.

 

In het nieuwe leiderschap zie je kwetsbaarheid als kracht. Wanneer jij durft toe te geven dat je iets niet kan, lastig vindt of niet weet, durft een ander dat ook makkelijker toe te geven. En ja, dat vergt lef. En laat lef nou juist een masculiene eigenschap zijn. Het vraagt lef om nieuwe baantjes aan te leggen in je brein. Om die olifantenpaden in je brein, die paden die je door de jaren heen tig keer hebt doorlopen, los te laten. Om een nieuw pad aan te leggen, met alle hobbels en beren die je tegenkomt. Het vergt moed. Het vergt tijd. Het vergt energie. Én het is meer dan ooit nodig!

 

Kwetsbaarheid zorgt voor verbinding. Het zorgt ervoor dat je ontdekt dat je niet de enige bent die zich zo voelt of zo denkt. We roepen zo hard dat fouten maken mag, moet zelfs, maar van onszelf mogen we zelf geen fouten maken. We roepen hard dat anderen vooral moeten zeggen als ze iets dwars zit, als ze ergens last van hebben, maar zelf durven we het niet te benoemen. Het goede voorbeeld geven is knap lastig.

 

Als je je realiseert dat hoe je oordeelt over een ander is hoe je oordeelt over jezelf, dan snap je dat leidinggeven aan anderen begint bij leidinggeven aan jezelf. Ik pleit voor bewuster leiderschap. Bewust zowel je eigen masculiene en feminiene eigenschappen inzetten. Spelen met wanneer het ene nuttig is en wanneer het andere van belang is. Inspelen op wie je tegenover je hebt. Inschatten wat in welke situatie nodig is. Bewust je intuïtie inzetten. Niet alleen acteren vanuit je hoofd. Je onderbuik en je hart hebben namelijk ook nogal wat wijsheid in zich.

 

Ook de technische leider heeft dat in zich, doet veel meer op intuïtie dan in eerste instantie wellicht gedacht. Het mag meer zichtbaar worden. De technische leider mag zichzelf beter leren kennen. Vanuit zelfbewustzijn, zodat het ego niet meer zo nodig is, verbinding maken met de ander. Zien wat de ander nodig heeft om te kunnen floreren. Zodat je team kan floreren en dus je organisatie kan floreren. Waardoor de ziekteverzuimcijfers zakken en de resultaten omhoogschieten.

 

Wees de leider waar iedereen voor wil werken!

Wees de leider waar je zelf voor zou willen werken!

Ik ben benieuwd naar jouw kijk hierop. Hoe zie jij dit?

Organisatieopstellingen

Organisatieopstellingen

Onthul de onderstroom en bouw aan succes van binnenuit In de dynamische wereld van bouw en infra is leiderschap niet slechts het beheren van...

Kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid wordt nog altijd gezien als een bepaald soort zwakte binnen veel organisaties. En dat is zo jammer, want ik heb zelf ervaren hoe...

Leiderschapsstijlen

Leiderschapsstijlen

Leiderschapsstijlen Ik werd geïnspireerd door een recent gesprek tussen twee collega's dat mijn aandacht trok. Halverwege het gesprek viel ik...