Perspectieven

20 februari 2023

De meeste mensen zijn geneigd om een situatie enkel en vooral vanuit hun eigen perspectief te bekijken. Maar er zijn natuurlijk zoveel meer manieren om ergens naar te kijken.

 

Een brug

Neem bijvoorbeeld een brug. Als je die van heel dichtbij bekijkt, bijna met je neus er tegenaan, zie je enkel een klein stukje, een detail. Misschien zie je de kleur, of het materiaal.

Je ziet nog niet dat het een brug is.

Pas wanneer je een paar stappen achteruit doet zie je een breder plaatje. Een stukje van de constructie, hoe verschillende onderdelen met elkaar samenhangen en van elkaar afhankelijk zijn, dat het 2 plekken met elkaar verbindt.

En zo zijn er nog talloos veel manieren om naar diezelfde brug te kijken. Wat zie je bijvoorbeeld als je de brug vanaf de onderkant gaat bekijken? Of wanneer je in een luchtballon over de brug heen vliegt en deze van boven bekijkt? Hoe hoger je vliegt, hoe meer de brug slechts een onderdeel is van de infrastructuur.

 

De infrastructuur van je team

Wat als je ook op deze manier naar je team gaat kijken? Probeer de infrastructuur van jouw team eens vanuit een denkbeeldige luchtballon te bekijken, zonder er direct een waardeoordeel op te plakken.

  • Hoe zijn de verbindingen? Is het een stevige geasfalteerde weg of een dun schelpenpaadje?
  • Waar zie je lege plekken? Wat zou het betekenen voor het geheel wanneer deze opgevuld zouden worden? Zou dat het geheel kloppender maken of haal je dan de luchtigheid eruit?
  • Waar is het wellicht wat overbevolkt in je team?
  •  

Als de mensen in jouw team de gebouwen zijn, waar de infrastructuur omheen loopt: hoe kijk je dan naar de gebouwen?

  • Welk gebouw is het meest opvallend? En welk gebouw is juist haast niet zichtbaar, omdat het overwoekerd is door bomen?
  • Welke gebouwen staan er dicht op elkaar en welke staan aan de rand van de gemeenschap? Of misschien er eigenlijk al buiten? En voelt dat oké of zouden ze eigenlijk dichterbij moeten? Welke gebouwen zijn het verst van elkaar verwijderd en loopt daar überhaupt een verbinding tussen?
  • En als we toch bezig zijn, liggen er nog verbindingen met andere gemeenschappen? Dichtbij, dan wel overzee?

 

Systemisch geheel

Je team is een systemisch geheel. Door het vanuit de metafoor van infrastructuur te bekijken maak je het visueler en tastbaarder. Dat is ontzettend interessant, want als je het eenmaal ziet, kan je het niet níet meer zien. Als je eenmaal de som der delen ziet, kan je niet meer terug naar het enkele detail.

Ook bij het maken van een strategisch personeelsplan kan het helpend zijn om je team te bekijken vanuit de metafoor van infrastructuur.

Laat het aantal jaren werkervaring, de senioriteit de hoogte van het gebouw zijn. Je kijkt wat de bijdrage is van iemand, of het een drager is van het team. Dat kan je aanwijzen op basis van de hoeveelheid verbindingen om het gebouw heen. Verwacht je nog groei bij iemand, zorg dan voor ruimte om het gebouw heen, in de breedte dan wel de hoogte. En heb je vacatures te vervullen? Dat zijn uiteraard je lege ruimtes. De medewerkers die minder goed functioneren zijn de gebouwen die scheef staan. Medewerkers op de rand van een burn-out zijn de kwetsbare gebouwen. Daar moet je wat aandacht op richten om de fundering te verstevigen.

 

Verschillende perspectieven

Bekijk ook individuele medewerkers vanuit verschillende perspectieven. Van onderaf bekeken functioneert iemand wellicht niet goed, maar wanneer je er in je hijskraan boven gaat hangen, kan het zijn dat je denkt: “Verrek, hij/zij staat enkel niet op de juiste plek, maar wanneer ik hem/haar 100 meter verplaatst gaat het gebouw ineens oplichten, dan krijgt het veel meer licht en ruimte!”

Laat me weten wat het je brengt om je team vanuit verschillende perspectieven en vanuit de metaforen van gebouwen en infrastructuur te bekijken door een berichtje te sturen naar .

En vergeet vooral niet te glimlachen. Want het is allemaal al serieus genoeg!

Deze blog is geschreven n.a.v. mijn podcast waarin ik mijn ervaringen deel. Wil je hem beluisteren? Dat kan hier.

Organisatieopstellingen

Organisatieopstellingen

Onthul de onderstroom en bouw aan succes van binnenuit In de dynamische wereld van bouw en infra is leiderschap niet slechts het beheren van...

Kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid wordt nog altijd gezien als een bepaald soort zwakte binnen veel organisaties. En dat is zo jammer, want ik heb zelf ervaren hoe...

Leiderschapsstijlen

Leiderschapsstijlen

Leiderschapsstijlen Ik werd geïnspireerd door een recent gesprek tussen twee collega's dat mijn aandacht trok. Halverwege het gesprek viel ik...