Privacy- en cookieverklaring ROAD2B

Dit is de privacyverklaring van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van ROAD2B, gevestigd in de gemeente Groningen en kantoorhoudende te, 9742 VA Groningen, Voermanstraat 1/19, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77131134, hierna ook te noemen: “ROAD2B”.

Vanzelfsprekend hecht ROAD2B veel waarde aan de bescherming van uw privacy. U deelt allerlei persoonsgegevens met ons; als u zelf met ons contact opneemt of als wij contact met u opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens en met uw privacy.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

 

Rechtsgrond Bewaartermijn

Ontvangers

 

Communiceren en informeren betreffende het aangaan van en uitvoering van de overeenkomst

 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

 

Uitvoering van de overeenkomst.

 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

 

 

 • Klantregistratiesysteem
 • Auto-respond

 

Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst / wettelijke verplichting. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Boekhouder
 • Accountant
 • Belastingdienst
 • Verzekeringen
 • Financiële instellingen

 

Statistisch onderzoek
 • NAW-gegevens
 • Cookies (zie voor meer info het subkopje Cookies)
 • IP-gegevens

 

Gerechtvaardigd belang

 

Uw gegevens worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 28 dagen geanonimiseerd.

 

 • N.v.t.
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail adres

 

Uitvoering van de overeenkomst / toestemming

 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst of zolang als men aangemeld is.

 

 • E-marketingtools

 

Gedragsgericht adverteren

 

 • Data over surfgedrag
 • Cookies (zie voormeer info het subkopje Cookies)
 • IP-gegevens

 

Toestemming De gegevens
 • Google
 • Social media websites zoals Facebook, Instagram en LinkedIn

 

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
 • Cookies (zie voormeer info het subkopje Cookies)
 • IP-gegevens

 

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

 • Websitebeheerder
 • Analytics tools

 

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies dient u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor het plaatsen van cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Social media buttons

Op de website van ROAD2B zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. https://www.road2b.nl is de website van ROAD2B.

 

Uw recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht ROAD2B te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij ROAD2B op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is u inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, rectificeren, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u uw verzoek kenbaar maakt en ROAD2B geen grondslag heeft om niet aan uw verzoek te voldoen, zal ROAD2B uw verzoek inwilligen en doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ROAD2B hebben ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt ROAD2B uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij ROAD2B wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

 

Beveiliging persoonsgegevens

ROAD2B treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

U mag uw persoonsgegevens niet zomaar met ons delen indien u jonger bent dan 16 jaar (in overeenstemming met artikel 8 lid 1 AVG). Indien u als minderjarige uw persoonsgegevens met ons wenst te delen dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van ROAD2B. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. ROAD2B raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

ROAD2B behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze Privacyverklaring te wijzigen. Op onze website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. ROAD2B raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal ROAD2B er alles aan doen u per email en via de websites te informeren. Deze Privacyverklaring is van kracht vanaf 20 november 2020.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of ROAD2B wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons via .

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inspiratie

Wil je mijn mails vol inspiratie,
tips en meer ontvangen?

Contact

Wil je een keer met me
bellen om te sparren
of heb je een vraag over
mijn training of teamcoaching?
Mail me op

Gegevens

KvK 77121134
BTW NL003163960B44

Volg mij op

© 2023  ROAD2B   |   Fotografie: Daniëlle van Dongen   |   Webdesign: merkwaardig eigenaardig